Winnaars editie 2021

DE WINNAARS VAN DE PRIJZEN SPIRITUELE EN CHRISTELIJKE BOEK 2021 ZIJN BEKEND

De Jury van de Prijs voor het Spirituele en Christelijke boek heeft uit 61 boeken
– een recordaantal –  , ingestuurd door 14 uitgevers de laureaten voor 2021 geselecteerd.

Dit zijn:

Prijs Spirituele boek 2021:

Erik Meganck  Religieus Atheïsme  – uitgegeven door Damon

De Jury:
Het boek van Erik Meganck is een uiterst originele en tegen de dominante tijdgeest schurende visie op filosofie. De beschouwingen over god en de ontkenning ervan in de filosofie van grote 20-21ste-eeuwse filosofen laten zien dat naar de kern van het leven zoekende filosofie wezenlijk is voor mensen die niet de neoliberalewereld van efficiëntie en rationalisme achterna hollen.

Van Feuerbach over Nietsche, Levinas tot  Derrida… twaalf filosofen worden geanalyseerd vanuit de vraag waarom deze gezaghebbende denkers er niet in geslaagd zijn om god definitief uit de westerse wereld te bannen. Dit alles behalve conventionele uitgangspunt wekt meteen nieuwsgierigheid en dwingt de lezer over zijn eigen positie na te denken. De uitgever had dit nog beter kunnen ondersteunen met een meer toegankelijke bladspiegel.

Prijs Christelijke boek 2021: 

Tomas Halik – IN HET GEHEIM GELOVEN – uitgegeven door KokBoekencentrum

De Jury:
De biografie van en door Tomas Halik is een levensverhaal dat zich grotendeels afspeelt in het communistisch Tsjechoslowakije en het huidige Tsjechië, maar ook aandacht besteedt aan Groot-Brittannië of Rome. Doorheen elke bladzijde schemert een flits, en doorgaans veel meer, van een diepe religieuze overtuiging, die ruimte laat voor twijfel en gemis.

Halik is een wereldwijd bekende en gewaardeerde theoloog, een meester die diepgang en eenvoud met elkaar verbindt. Dit  boek is een heel mooie wegwijzer naar ander werk van zijn hand.

Het biedt een heldere en genuanceerde blik op de oude spanning tussen Oost en West en wat daarna is gebeurd. In die zin laat het ook zien hoe veranderingsprocessen in werkelijkheid functioneren.

Er is ook jaarlijks een Publieksprijs die gekozen wordt uit de lijst van de boeken die door de Jury is genomineerd. Er werden 958 stemmen uitgebracht. De winnaar 2021 kreeg 65 % van die stemmen en wint afgetekend de gunst van het publiek.

De Publieksprijs 2021:

Nikolaas Sintobin – VERTROUW OP JE GEVOEL –  uitgegeven door KokBoekencentrum – Lannoo

De Jury:
De bekend(st)e internetpastor en jezuïet in ons taalgebied  is wellicht Nikolaas Sintobin. Dit boek steunt op de jezuïtische spiritualiteit. Ignatius van Loyola heeft van ‘het onderscheiden’ de kunst gemaakt om met aandacht en actief luisteren in het leven te staan. Op die manier keuzes maken, verstand en geloof allebei een plaats geven bij het behandelen van de vele vragen en dilemma’s die onze tijd oproept, daarover schrijft Nikolaas Sintobin. Het boek bewijst meteen dat een jezuïet niet per se paus hoeft te worden, maar dat hij ook gewoon een goed boek kan schrijven. Geschreven en geïllustreerd voor de hedendaagse lezer die ’te veel weet’ om nog veel te lezen en met snelle teksten en illustraties van de digitale media vertrouwd is.

De uitreiking van de prijzen was gepland op 13 december 2021, in Gent. Tomas Halik, wereldwijd zeer gewaardeerde Tsjechische filosoof en theoloog, was bereid een referaat te houden. De Coronamaatregelen dwingen de organisatoren om deze activiteit af te gelasten.

De uitreiking zal in beperkte kring gebeuren.

Deze prijzen zijn een initiatief van de beroepsorganisatie van uitgevers van waardegedreven media, Medianetwerk Plus.

De Prijs voor het Spirituele Boek bekroont een auteur van een boek dat op een toegankelijke wijze bijdraagt tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.

De Prijs voor het Christelijke Boek bekroont een boek waarin de monotheïstische godsdiensten centraal staan als zingever in de huidige tijd. Boeken die het voorbije jaar zijn uitgegeven of verspreid in Vlaanderen, in de Nederlandse taal, inclusief vertalingen, komen in aanmerking.

De prijs voor de laureaten bestaat uit een kunstwerk van een Vlaamse kunstenaar.