Winnaars editie 2022

DE WINNAARS VAN DE PRIJZEN SPIRITUELE EN CHRISTELIJKE BOEK 2022 ZIJN BEKEND

De Jury van de Prijs voor het Spirituele en Christelijke boek heeft uit 50 boeken, ingestuurd door 11 uitgevers, de laureaten voor 2022 geselecteerd.


© foto’s Luk Collet

De Winnaar Prijs Spirituele boek 2022:

TEGENDRAADSE BESCHOUWINGEN
Auteur: Guido Vanheeswijck
Uitgever: NF – Pelckmans

De jury looft de grote degelijkheid in de beschouwingen van de auteur. Vanheeswijck verstaat de kunst om filosofische reflecties te verweven met de vragen van onze tijd, en dat op een interessante en toegankelijke wijze. Dat is zijn talent. Bij een boek van Vanheeswijck leer je altijd iets bij, krijg je een nieuwe blik op de tijd.

Dit bijzonder helder geschreven boek schetst een breed cultuurhistorisch perspectief dat ons helpt om onze tijd te verstaan. ‘We leven in een verandering van tijdperk’. in de paradigmawissel die Vanheeswijck beschrijft bevraagt hij ook de positie van het christendom en met name de Kerk.

De uitleiding van het boek is van internationaal niveau in deze discipline.

De winnaar prijs Christelijke boek 2022: 

ONTLUIKEND CHRISTENDOM
Auteur: Daniël De Waele
Uitgever: NF – KokBoekencentrum

Daniël De Waele is helemaal geslaagd in de opdracht die hij zich stelde, namelijk een inzicht te geven in ‘het leven, geloven en denken in de eerste eeuwen’. De stoet van getuigen die hij via hun achtergelaten teksten oproept, onder meer voor de beoordeling van de Christusfiguur, is impressionant. Toch heb je op geen enkel moment het gevoel dat De Waele een omgevallen boekenkast is. Hij is ook een uitstekende verteller.

Dit is een zeer degelijke studie van het beginnende christendom en de context van het ontstaan van het Nieuwe Testament. Geen apologetische of triomfalistische studie over het merkwaardige succes van deze godsdienst. Wel een nuchtere en degelijk gedocumenteerde studie, een goed geschreven boek dat er in slaagt het christendom te ontdoen van zijn pompeuze karakter.  Een naïef vooroordeel over de eerste christenen doorprikt. De Waele toont de mens in zijn zwakte en sterkte in het begin van het christendom.

Er is ook jaarlijks een Publieksprijs die gekozen wordt uit de lijst van de boeken die door de Jury is genomineerd.

De winnaar Publieksprijs 2022:

KWETSBARE WAARDIGHEID
Auteur: Chris Gastmans
Uitgever: NF – Pelckmans

Dit is een uiterst degelijk werk in het domein van de gezondheidsethiek. De vrucht van decennialang ethisch reflecteren in de zorg. Goed opgebouwd, degelijk en ook met de nodige kritische durf kijkend naar mens en samenleving en wat we hierin allemaal vermogen.

Het boek kreeg een nominatie in de categorie Zingeving. Precies omdat het een intelligent en toegankelijk tegenwicht vormt voor wat Gastmans beleefd omschrijft als ‘de levensbeschouwelijke neutralisering van de gezondheidszorg’ die zich in Vlaanderen voltrok. Gastmans gaat geen onderwerp, geen keuzevraagstukken, kortom geen moeilijke vragen in het handelen en beslissen in de gezondheidszorg niet uit de weg. Het nomineren van dit boek is tegelijk een terechte waardering zijn voor het werk van professor Gastmans.

De publieksprijs werd door internet-stemming gekozen uit de zes genomineerde werken: Chris Gastmans, Kwetsbare waardigheid – Guido Vanheeswijck, Tegendraadse beschouwingen – Daniël De Waele, Ontluikend christendom – Bram van de Beek, Ego – Freek De Jonge, Kom verder ­- Catherine Wolff, Hierna.

De winnaars kregen een kunstwerk van Els Vos, de winnaar van de publieksprijs een werk van Stefaan Van Biesen.

Deze prijzen zijn een initiatief van de beroepsorganisatie van uitgevers van waardegedreven media, Medianetwerk Plus.