Winnaars editie 2023

DE WINNAARS VAN DE PRIJZEN SPIRITUELE EN CHRISTELIJKE BOEK 2023 ZIJN BEKEND

Een jury bestaande uit: Rik Torfs, ererector KU Leuven – voorzitter, Mieke Van Hecke, eredirecteur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen – vicevoorzitter, Ilse Cornu, theologe en ethica, prof. Yvonne Denier, filosoof en ethicus, prof. Dirk De Wachter psychiater, Peter Malfliet woordvoerder bisdom Gent, Rik Van Cauwelaert, journalist-columnist, Jan Boulogne secretaris van de jury, heeft de Prijzen voor het Spirituele en het Christelijke boek toegekend aan respectievelijk Réginald Moreels en John Dickson.  De winnaars kregen hun prijs, een kunstwerk van Els Vos overhandigd in Leuven. Helaas kon Réginald Moreels niet aanwezig zijn wegens een humanitaite missie in Congo. Hij krijgt de prijs later overhandigd.
editie2023
De winnaar van de Prijs voor het Christelijke Boek en de Publieksprijs 2023, samen met juryvoorzitter Rik Torfs en vice-voorzitter Mieke Van Hecke. De winnaar van de Prijs voor het Spirituele boek was afwezig, kunstenaar Els Vos, die de prijzen creëerde, houdt zijn prijs vast. © Luk Collet

De Winnaar Prijs Christelijke boek 2023:

SCHURKEN EN HEILIGEN
Auteur: John Dickson
Uitgever: KokBoekencentrum

gaat dus naar John Dickson voor zijn boek Schurken en Heiligen, een uitgave van KokBoekencentrum.   In het boek  stelt de auteur zich de vraag Is de wereld beter af zonder het christendom?’ Historicus John Dickson brengt ‘een onverbloemde kijk op 2000 jaar christelijke geschiedenis. Van de kruistochten en de inquisitie tot het racisme en misbruik In de huidige kerk. Dickson laat op treffende wijze zien waarom het christendom toen en daar ontspoorde. Hij laat ook de vele goede momenten  zien waarop de kerk in overeenstemming was met de leer van Jezus. Dit boek biedt een zeer genuanceerd  antwoord op de vraag in hoeverre het christendom is geslaagd in zijn missie om Christus na te volgen.’

John Dickson © Luk Collet

In de verantwoording van haar keuze stelt de jury: ‘ Het is een bijzonder goed geschreven boek, erudiet en toegankelijk. Een voorbeeld van goede apologetiek, een genuanceerde ode aan het christendom als onvervangbare bijdrage aan humanisme. De auteur heeft oog voor de complexiteit van de geschiedenis van het christendom. Zijn visie op hoe de essentiële uitgangspunten van vijandsliefde en het beeld van God doorwerken In de geschiedenis, is voor christenen een opsteker.’

De winnaar prijs Spirituele boek 2023: 

ENGAGEER U
Auteur: Réginald Moreels
Uitgever: Halewijn

De Prijs voor het Spirituele boek 2023 gaat naar Réginald Moreels voor zijn boek Engageer u, een uitgave van Halewijn.
In dit boekje van 63 pagina ‘s, dat de auteur zelf een pamflet noemt en een warme oproep, beschrijft Réginald Moreels de antwoorden op de vraag vanwaar zijn inzet en volgehouden engagement, voor artsen Zonder grenzen onder meer, vandaan komt. Wat drijft de auteur, wat zijn de motieven en hoe kan dit engagement betekenis hebben voor het engagement van Iedereen. De toon van het boek is de toon van een oproep.

In haar beoordeling haalt de jury diverse motieven aan om  ‘ENGAGEER U’ te lezen.

‘Hier is een gedreven man aan het woord die de motieven en betekenis onder woorden brengt van zijn eigen verhaal, vanuit zijn  persoonlijke levenskeuzes. Radicale keuzes. In tegenstelling tot wat men zou verwachten is dit geen EGO-document, het geheel is allerminst opgebouwd vanuit de ik-persoon maar behandelt en bepleit inzet, altruïsme. Het boek is voor iedereen die zich dienstbaar wil stellen voor de mens en de wereld een bruikbare, boeiende bundel overwegingen, motieven en argumenten.’

Via een online-stemming op de website van de Prijzen kon het publiek uit de lijst van 8 genomineerde werken de winnaar voor de publieksprijs toekennen. De winnaar werd Nikolaas Sintobin met zijn boek Levenslessen, een uitgave van Lannoo/KokBoekencentrum.

De andere genomineerden van de jury waren: Emmanuel Van Lierde, Paus Franciscus van uitgeverij Davidsfonds; Herman De Dijn, Het Rooms-Katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst van Halewijn; Tomas Halik, De namiddag van het christendom van  KokBoekencentrum; Sander Herremans ,De gelovige atheïst, van Davidsfonds; Joan Chittister, Het monastieke hart van Halewijn.

De jury selecteerde die werken uit 48 boeken, ingestuurd door 10 uitgevers.

 Het aantal inzendingen bewijst dat de uitgevers in deze nichemarkt zeer actief zijn. Niettemin vragen deze boeken van de uitgevers een bijzondere aandacht en inspanning.
Precies deze aandacht en inspanning wil Medianetwerk Plus ondersteunen.

De winnaar Publieksprijs 2023:

LEVENSLESSEN
Auteur: NIKOLAAS SINTOBIN
Uitgever: Lannoo/KokBoekencentrum

Dit is een uiterst degelijk werk in het domein van de gezondheidsethiek. De vrucht van decennialang ethisch reflecteren in de zorg. Goed opgebouwd, degelijk en ook met de nodige kritische durf kijkend naar mens en samenleving en wat we hierin allemaal vermogen.

Het boek kreeg een nominatie in de categorie Zingeving. Precies omdat het een intelligent en toegankelijk tegenwicht vormt voor wat Gastmans beleefd omschrijft als ‘de levensbeschouwelijke neutralisering van de gezondheidszorg’ die zich in Vlaanderen voltrok. Gastmans gaat geen onderwerp, geen keuzevraagstukken, kortom geen moeilijke vragen in het handelen en beslissen in de gezondheidszorg niet uit de weg. Het nomineren van dit boek is tegelijk een terechte waardering zijn voor het werk van professor Gastmans.

Deze prijzen zijn een initiatief van de beroepsorganisatie van uitgevers van waardegedreven media, Medianetwerk Plus.