Nominaties Christelijk boek

De categorie ‘christelijk boek’ bekroont de auteur van een boek waarin de evangelische boodschap centraal staat vanuit een christelijk perspectief, toegankelijk geschreven voor een breed publiek.

Genomineerd in deze categorie:

PAUS FRANCISCUS
Auteur: Emmanuel Van Lierde
Uitgever: Davidsfonds

INHOUD:
Emmanuel van Lierde is als journalist een bevoorrechte getuige en bijzonder goed geplaatst om de inhoud en de draagwijdte van het pontificaat van paus Franciscus te beschrijven. Deze paus was een vrij onbekend figuur en is op 10 jaar tijd uitgegroeid tot een sterke inspirerende en actieve kerkvorst. Hij heeft de toon en de stijl van de kerk aangepast. Is dat ook waar voor de inhoud? De auteur zoekt en beschrijft in dit boek de prioriteiten van deze paus en maakt de balans op.

COMMENTAAR:
Emmanuel van Lierde heeft met dit boek een bijzonder scherp en genuanceerd portret geschreven van paus Franciscus. De kerkvorst stond hem interviews toe en de auteur was zelf meermaals van dichtbij getuige van toespraken en uitspraken van deze paus. Deze voor een journalist bevoorrechte situatie stelt de auteur in staat het pontificaat van Franciscus helder te analyseren en een portret de tekenen van een paus, die op zijn zachtst uitgedrukt een zeer eigen koers vaart en die op essentiële terreinen de kerk een toekomst wil verzekeren. De auteur is alleszins een bevoorrechte getuige en het boek is dan ook zeer fascinerende schets van 10 jaar paus Franciscus .

Het  is competent geschreven en betrouwbaar. Het is verstandig samengesteld en bouwt op diverse beschouwingen over de functie van de paus in de actuele kerk.

De jury maakt een opmerking over cover van het boek. De inhoud verdiende een betere verpakking.

HET ROOMS-KATHOLICISME
Een ongelooflijke godsdienst
Auteur: Herman De Dijn
Uitgever: Halewijn

INHOUD:
Herman De Dijn wil vanuit een levenslange vertrouwdheid maar ook en vooral via wijsgerige-antropologische inzichten bijdragen tot de herontdekking van de Rooms-katholieke godsdienst. Hijzelf noemt het Rooms-katholicisme een totaal kunstwerk. Zijn boek wil een gedegen hulp zijn om  dit kunstwerk te herontdekken. Herman De Dijn schuwt de kritiek niet op de cerebrale opvatting van  godsdienst die het modernisme van het katholicisme heeft gemaakt. Het boek is zowel een stevig academisch uitgebouwde analyse als een vurig pleidooi van een gelovige.

COMMENTAAR:
Met dit boek neemt Herman De Dijn zeer duidelijk stelling.
Hij neemt duidelijk afstand van de modernistische invulling van het RK-geloof en van de erfenis van het tweede Vaticaans concilie.
Zoals we van de auteur gewoon zijn is dit boek geschreven met een grondige kennis van zaken. Met groot respect voor andere zoektochten naar spiritualiteit en voor wat hij benoemt als ‘het echte geloof’
Het boek prikkelt de lezer, brengt hem in contact met zeer boeiende visies en stellingen over de geschiedenis, de toekomst en de waarde van het Rooms-katholicisme

SCHURKEN EN HEILIGEN
Auteur: John Dickson
Uitgever: KokBoekencentrum

INHOUD:
Is de wereld beter af zonder het christendom?
In dit boek geeft historicus John Dickson een onverbloemde kijk op 2000 jaar christelijke geschiedenis. Van de kruistochten en de inquisitie tot het racisme en misbruik In de huidige kerk. Dickson laat op treffende wijze zien waarom het christendom toen en daar ontspoorde. Hij laat ook de vele goede momenten  zien waarop de kerk in overeenstemming was met de leer van Jezus. Dit boek biedt een zeer genuanceerd  antwoord op de vraag in hoeverre het christendom is geslaagd in haar missie om Christus na te volgen. De auteur is historicus.

COMMENTAAR:
Een bijzonder goed geschreven boek, erudiet en toegankelijk. Een voorbeeld van goede apologetiek, een genuanceerde ode aan het christendom als onvervangbare bijdrage aan humanisme. De auteur heeft oog voor de complexiteit van de geschiedenis van het christendom. Zijn visie op hoe de essentiële uitgangspunten van vijandsliefde en het beeld van God doorwerken In de geschiedenis, is voor christenen een opsteker.

DE NAMIDDAG VAN HET CHRISTENDOM
Auteur: Tomas Halik
Uitgever: KokBoekencentrum

INHOUD:
De auteur schetst de toekomst van de kerk. Hij grijpt de crisissen van de kerk aan om op zoek te gaan naar een volwassener christendom. Hij beschrijft met een open geest een kerk die over haar eigen grenzen en beperkingen kan stappen. Zijn analyse van de kerk en van de tijd is bijzonder accuraat.

COMMENTAAR:
Iedereen die zich van binnenuit of van buiten de kerk afvraagt hoe de kerk een nieuwe toekomst kan krijgen, vindt in dit boek een sterke analyse en een visionair ingevulde rol van de kerk. Het boek is een krachtige pastorale gids. Halik vertrekt niet vanuit een kerk die gebeiteld is in de geschiedenis. Integendeel, de visie vertrekt vanuit de nederige houding van de zoekende christen.  Zoals wij van de auteur inmiddels gewoon zijn, zijn de inzichten van Halik knap, inspirerend, sterk onderbouwd. Een boek dat zeer verdient om gelezen te worden.