Nominaties Spiritueel boek

De categorie ‘spiritueel boek’ bekroont de auteur van een boek waarin op een toegankelijke wijze voor een breed publiek wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.

 Genomineerd in deze categorie:

DE GELOVIGE ATHEIST
Auteur: Sander Herremans
Uitgever: Davidfonds

INHOUD:
Al zeer jong noemt de auteur zichzelf atheïst. In dit boek, geïnspireerd door ervaringen in India, maakt de auteur de vertaalslag naar verschillende religies: Christendom, de islam, voodoo. Het proces dat de auteur doormaakt, maakt van hem een vurig supporter van religieuze levensbeschouwingen. Religie gaat volgens de auteur over vandaag en hier In het volle leven. Sander Heeremans toont aan dat diepgaande spiritualiteit en religiositeit vandaag meer nodig zijn dan ooit. Door religies atheïstisch te interpreteren kan je het diepst doordringen tot de waarde ervan.

COMMENTAAR:
De auteur vertrekt vanuit het huidige geloofsbeeld, waardoor dit boek interessante uitspraken doet over religies vandaag.
Het boek is vlot geschreven en nodig uit tot kritisch nadenken.
Een jonge auteur, atheïst, die door inzichten, ervaringen en opleiding op zoek gaat naar de waarde van religies en hiervoor het atheïsme als interpretatiekader gebruikt.
Het werk is typisch eclectisch, postmodern.
De tekst op de achterflap is vreemd. Het beeld van de kerstman als trigger voor de auteur om na te denken over geloof en atheïsme is op zijn minst bijzonder. De auteur ondergraaft het simplisme van sommige atheïstische pleidooien. Inhoudelijk is er een verwantschap met geloven.
Het is een lezenswaardig en origineel boek over religie.

LEVENSLESSEN
Auteur: Nicolaas Sintobin
Uitgever: Lannoo/KokBoekencentrum

INHOUD:
De auteur is jezuïet en werkt als internetpastor. In dit boek Levenslessen verkent Nicolas Sintobin twintig uit het leven gegrepen onderwerpen : geduld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veerkracht, liefde en vrijheid. Het boek is opgebouwd in korte thematische bijdragen die eerder verschenen in een tijdschrift.

COMMENTAAR:
Sintobin is een inspirerende gedreven pastor. De jury bekroonde met haast dezelfde argumenten in 2021 het eerdere boek van de auteur: gedegen, toegankelijk, zeer leesbaar, en uitermate betekenisvol voor jongere lezers-zinzoekers. Dit boek helpt de lezer ‘de schoonheid van het leven’ verder te ontdekken. Wijsheid en schoonheid.

ENGAGEER U
Auteur: Réginald Moreels
Uitgever: Halewijn

INHOUD:
In dit boekje van 63 pagina ‘s, dat de auteur zelf een pamflet noemt en een warme oproep, beschrijft Reginald Moreels de antwoorden op de vraag vanwaar zijn inzet en volgehouden engagement, voor artsen Zonder grenzen onder meer, vandaan komt. Wat drijft de auteur, wat zijn zijn motieven en hoe kan dit engagement betekenis hebben voor het engagement van Iedereen. De toon van het boekje is de toon van een oproep.

COMMENTAAR:
In haar beoordeling haalt de jury diverse motieven aan om  ‘ENGAGEER U’ te lezen.
Hier is een gedreven man aan het woord die de motieven en betekenis onder woorden brengt van zijn eigen verhaal, vanuit zijn  persoonlijke levenskeuzes. Radicale keuzes. In tegenstelling van wat men zou verwachten is dit boekje geen EGO-document, het geheel is allerminst opgebouwd vanuit de ik-persoon maar behandelt en bepleit inzet, altruïsme. Het geheel is voor iedereen die zich dienstbaar wil stellen voor de mens en de wereld een bruikbare, boeiende bundel overwegingen, motieven en argumenten.

HET MONASTIEKE HART
Auteur: Joan Chittister
Uitgever: Halewijn

INHOUD:
De auteur is Benedictines, was priorin Van een abdij in Pensylvania in Amerika, leidt Benetvision en stichtte de online gemeenschap ‘Monasteries of the heart.
De regel van Benedictus is reeds in vele boeken vertaald en toegepast, bruikbaar gemaakt voor mensen van onze tijd. Ook in dit boek. Het biedt een spiritualiteit aan voor het dagelijkse leven. In 50 korte bijdragen schetst de auteur evenveel stappen om de monnik in onszelf te ontdekken.

COMMENTAAR:
De jury waardeert de inhoud en de stijl van dit boek. Het boek is een zeer leesbare, aangename  en heldere kennismaking met de Benedictijnse levenshouding maar evenzeer een erg bruikbare introspectie voor de lezer zelf, op zoek naar een spiritualiteit voor en in het dagelijkse leven.