Reglement

Prijs voor het Spirituele en Religieuze boek 2023

1. Op initiatief van de beroepsorganisatie Medianetwerk Plus, federatie van uitgevers van waardegedreven publicaties, kent een onafhankelijke jury jaarlijks twee prijzen toe onder de titel ‘Prijs voor het religieuze en spirituele boek’. Tevens wordt er een publieksprijs toegekend op basis van een onlinestemming door de lezers.

2. De ingezonden boeken worden ingedeeld in twee categorieën:

  • CATEGORIE ZINGEVING: De prijs voor het boek over zingeving is bedoeld voor een boek waarin de spirituele dimensie van het leven impliciet of expliciet, maar wel nadrukkelijk aan bod komt. Daarbij komen alle religieuze en spirituele tradities in de ruime zin in aanmerking. Fictie en non-fictie, Nederlandstalige en vertaalde werken kunnen worden bekroond. De prijs wil zingeving in de moderne samenleving onder de aandacht brengen en bevorderen.
  • CATEGORIE CHRISTELIJKE BOEK: De prijs voor het christelijke boek gaat naar een boek dat aansluit bij het christelijk geloof of traditie, niet enkel de katholieke maar alle christelijke godsdiensten. Het kan daarbij zowel om fictie als non-fictie gaan, zowel om een oorspronkelijk in het Nederlands geschreven als om een vertaald werk. De prijs benadrukt het belang om dit soort boeken ook vandaag in ons taalgebied uit te geven, te verspreiden en te lezen.

3. De ingediende boeken moeten toegankelijk zijn voor een breed publiek, goed geschreven en uitgegeven. De doelgroep van de ingediende boeken wordt niet bepaald. Tijdschriften en brochures komen niet in aanmerking. Collectieve werken komen alleen in aanmerking indien er een duidelijke eenheid is in concept en uitwerking.  Vertalingen van buitenlandse auteurs kunnen ook deelnemen.

4. Er wordt een Publieksprijs toegekend op basis van een online-stemming door de lezers. Zij kunnen een keuze maken uit de shortlist die de jury publiceert.

5. De ingediende boeken moeten voor het eerst gepubliceerd zijn
tussen 1 juni van het jaar voorafgaand aan de prijs en 1 juni van het jaar van de uitreiking van de prijs. Zowel de auteur als de uitgever kan boeken indienen.

De ingediende boeken worden voor 24 juni van het jaar van de uitreiking in 9 exemplaren bezorgd aan het secretariaat van Medianetwerk Plus, Leopold Béosierlaan 21, 3010 Leuven.

Per titel betaalt de uitgever 60 € (tenzij anders vermeld in de inschrijvingsfolder) op rekeningnummer BE23 7364 0233 2691 van Medianetwerk Plus.  Alleen door betaling van deze bijdrage is de inschrijving van een boek definitief.

Medianetwerk Plus engageert zich om aan de uitgevers nominatie- en winnaarsstickers, affiches, persaandacht, uitnodigingen voor de uitreiking te bezorgen evenals informatie en promotiemateriaal voor de boekhandels.

6. De onafhankelijke jury bestaat uit minimaal 6 leden, aangeduid door de raad van bestuur van Medianetwerk Plus. De secretaris, aangeduid door Medianetwerk Plus, notuleert en coördineert maar neemt niet deel aan de selectie. In de jury kan geen auteur of uitgever van een deelnemend boek zetelen.  De jury behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen.  De beslissing van de jury is onherroepelijk.  Er wordt geen correspondentie over de prijs gevoerd.

7. De jury stelt in elke categorie een lijst met maximum 5 en minimum 3 genomineerde boeken samen. Beide lijsten met nominaties worden bekendgemaakt met het oog op de organisatie van de publieksprijs

De jury kiest uit elke shortlist de winnaar.

De namen van de winnaars worden op geen enkele manier bekendgemaakt voor de dag van de uitreiking.

8. Medianetwerk Plus bepaalt datum en de plaats van de uitreiking.

9. De bekroonde auteurs ontvangen een kunstwerk van een Vlaamse kunstenaar.