Shortlist categorie Spiritueel boek

De categorie ‘spiritueel boek’ bekroont de auteur van een boek waarin op een toegankelijke wijze voor een breed publiek wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.

 Genomineerd in deze categorie:

HIERNA
Auteur: Catherine Wolff
Uitgever: NF – KokBoekencentrum

Een boek waar een indrukwekkende research aan voorafging over de voorstellingen van God en van het hiernamaals als Bijbelse en christelijke voorstellingen, bovendien geschreven door een uitstekende pen. Met Wolff zullen theologen het wellicht (zeer) moeilijk hebben, maar dat neemt niet weg dat het hier om een bekronenswaardig boek gaat.

De jury vindt dit boek is fascinerend omdat de auteur  uitgebreid ingaat op de vragen die bijna iedereen zich van kinds af aan al stelde , nl. ‘Wat moet je je  voorstellen bij de hemel?’ Dat is zeer fascinerend.

TEGENDRAADSE BESCHOUWINGEN
Auteur: Guido Vanheeswijck
Uitgever: NF – Pelckmans

Grote degelijkheid in de beschouwingen van de auteur. Vanheeswijck verstaat de kunst om filosofische reflecties te verweven met de vragen van onze tijd, en dat op een interessante en toegankelijke wijze. Dat is zijn talent. Bij een boek van Vanheeswijck leer je altijd iets bij, krijg je een nieuwe blik op de tijd.

Dit bijzonder helder geschreven boek schetst een breed cultuurhistorisch perspectief dat ons helpt om onze tijd te verstaan. ‘We leven in een verandering van tijdperk’. Zijn analyse bevraagt ook de positie van het christendom en met name de Kerk in de paradigmawissel die Vanheeswijck beschrijft.

De uitleiding van het boek Vanheeswijck is van internationaal niveau in deze discipline.

KWETSBARE WAARDIGHEID
Auteur: Chris Gastmans
Uitgever: NF – Pelckmans

Dit is een uiterst degelijk werk in het domein van de gezondheidsethiek. De vrucht van decennialang ethisch reflecteren in de zorg. Goed opgebouwd, degelijk en ook met de nodige kritische durf kijkend naar mens en samenleving en wat we hierin allemaal vermogen.

Een boek dat een nominatie verdient in de categorie Zingeving. Precies omdat het een intelligent en toegankelijk tegenwicht vormt voor wat Gastmans beleefd omschrijft als ‘de levensbeschouwelijke neutralisering van de gezondheidszorg’ die zich in Vlaanderen voltrok. Dit boek nomineren is tegelijk een terechte waardering zijn voor ’s mans werk.

Gastmans gaat de moeilijke vragen in het handelen en beslissen in de gezondheidszorg niet uit de weg.