Shortlist categorie Spiritueel boek

De categorie ‘spiritueel boek’ bekroont de auteur van een boek waarin op een toegankelijke wijze voor een breed publiek wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.

 Genomineerd in deze categorie:

Ode aan de verliezer
Auteur: Alain Verheij
Uitgever: Atlas Contact

Vlot vertellen over de grote levensvragen, over hoop, twijfel en succes. Het is niet iedereen gegeven. Alain Verheij slaagt er wel in, hij is een rasverteller.
De grote vragen schuwt de auteur niet. Antwoorden vindt hij in de Bijbel, de figuren die erin opleven, hun lotgevallen, keuzes en beslissingen. Een Bijbel die hij bijzonder goed kent. Je hoeft niet te geloven om te genieten van de lectuur van dit boek en de wijsheid van de auteur. Maar je màg natuurlijk wel geloven. Misschien begin je er wel mee na te lectuur van dit boek.

Religieus Atheïsme
Auteur: Erik Meganck
Uitgever: Damon

Het boek van Erik Meganck is een uiterst originele en tegen de dominante tijdgeest schurende visie op filosofie. De beschouwingen over god en de ontkenning ervan in de filosofie van grote 20-21ste-eeuwse filosofen laten zien dat naar de kern van het leven zoekende filosofie wezenlijk is voor mensen die niet de neo-liberale wereld van efficiëntie en rationalisme achterna hollen.
Van Feuerbach over Nietsche, Levinas tot Derrida… twaalf filosofen worden geanalyseerd vanuit de vraag waarom deze gezaghebbende denkers er niet in geslaagd zijn om god definitief uit de westerse wereld te bannen. Dit alles behalve conventionele uitgangspunt wekt meteen nieuwsgierigheid en dwingt de lezer over zijn eigen positie na te denken. De uitgever had dit nog beter kunnen ondersteunen met een meer toegankelijke bladspiegel.

Vertrouw op je gevoel
Auteur: Nikolaas Sintobin
Uitgever: Kok Boekencentrum – Lannoo

De bekend(st)e internetpastor en jezuïet in ons taalgebied is wellicht Nikolaas Sintobin. Dit boek steunt op de jezuïtische spiritualiteit. Ignatius van Loyola heeft van ‘het onderscheiden’ de kunst gemaakt om met aandacht en actief luisteren in het leven te staan. Op die manier keuzes maken, verstand en geloof allebei een plaats geven bij het behandelen van de vele vragen en dilemma’s die onze tijd oproept, daarover schrijft Nikolaas Sintobin. Het boek bewijst meteen dat een jezuïet niet per se paus hoeft te worden, maar dat hij ook gewoon een goed boek kan schrijven. Geschreven en geïllustreerd voor de hedendaagse lezer die ‘te veel weet’ om nog veel te lezen en met snelle teksten en illustraties van de digitale media vertrouwd is.