Shortlist categorie Christelijk boek

De categorie ‘christelijk boek’ bekroont de auteur van een boek waarin de evangelische boodschap centraal staat vanuit een christelijk perspectief, toegankelijk geschreven voor een breed publiek.

Genomineerd in deze categorie:

EGO
Auteur: Bram van de Beek
Uitgever: NF – KokBoekencentrum

Bram Van De Beek is een protestantse theoloog. Hij schrijft een origineel boek over wat voor hem de kern is van het christelijk geloof. Zijn vertrekpunt is ‘een cultuuranalyse van het ik’ in de hedendaagse cultuur. In relatie of beter gezegd: ‘in spanning’ daarmee, maakt hij in het tweede deel een analyse van het ‘ego’ in de Bijbelse-christelijke traditie. ‘In de Bijbel staat ook het ik centraal. Dat is echter niet het menselijke ik, maar het Ik van God. De God van Israël heeft zich bekendgemaakt als “Ik ben”.’ Die confrontatie levert interessante inzichten op: ‘Het lijkt het einde van de menselijke vrijheid. Het is echter juist de basis van deze vrijheid.’ ‘Er is een reset van de kerk nodig die geneigd is onkritisch de cultuur te volgen. De kerk moet gewoon weer kerk zijn.’

De auteur schrijft onomwonden, zonder veel nuances. ‘Het is een ziekte van de late moderniteit: alles zo te nuanceren dat er geen waarheid overblijft’ of ieder zijn waarheid heeft.

Een prikkelend boek dus, waar je zelf ook mag tegen aanschoppen, ‘als je maar luistert naar iemand die iets anders zegt dan wat je zint’.

ONTLUIKEND CHRISTENDOM
Auteur: Daniël De Waele
Uitgever: NF – KokBoekencentrum

De Waele is helemaal geslaagd in de opdracht die hij zich stelde, nl. een inzicht in ‘het leven, geloven en denken in de eerste eeuwen’. De stoet van getuigen die hij via hun achtergelaten teksten oproept, onder meer voor de beoordeling van de Christusfiguur, is impressionant. Toch heb je op geen enkel moment het gevoel dat De Waele een omgevallen boekenkast is. Hij is ook een uitstekende verteller.

Dit is een zeer degelijke studie van het beginnende christendom en de context van het ontstaan van het Nieuwe Testament. Geen apologetische of triomfalistische studie over het merkwaardige succes van deze godsdienst. Wel een nuchtere en degelijk gedocumenteerde studie, een goed geschreven boek dat er in slaagt het christendom te ontdoen van zijn pompeuze karakter.

Een naïef vooroordeel over de eerste christenen doorprikt. De Waele toont de mens in zijn zwakte en sterkte in het begin van het christendom.

KOM VERDER!
Auteur: Freek De Jonge 
Uitgever: Atlas Contact

Het boek wordt gepresenteerd als deel 1 van de memoires van de schrijver, maar het leest evenzeer als een portret van zijn vader, een dominee. De mooie zin van theoloog Gerardus van der Leeuw dat geloven hooguit neerkomt op ‘de geringste graad van zekerheid, een vermoeden’ kan je  helemaal toepassen op dit boek. De passage over de vader die na de dood van zijn pasgeboren jongenstweeling een preek schrijft die niemand kon navertellen, maar die getroost en gesterkt had, is aangrijpend.

Dit boek is met veel liefde geschreven. Eerlijk en kwetsbaar.