Shortlist categorie Christelijk boek

De categorie ‘christelijk boek’ bekroont de auteur van een boek waarin de evangelische boodschap centraal staat vanuit een christelijk perspectief, toegankelijk geschreven voor een breed publiek.

Genomineerd in deze categorie:

HET LAM GODS, een verhaal van God en mens
Auteur: Peter Schmidt
Uitgever: sterck&devreese

Een inhoudelijk bijzonder sterke toeleiding tot het uitzonderlijk meesterwerk Het Lam Gods. De auteur, theoloog, exegeet en kanunnik van de Sint-Baafskathedraal, is een uitstekende gids voor de lezer om het kunstwerk in al zijn facetten te helpen doorgronden. Bovendien verbindt het boek de iconografie met de inhoud van de bijbel en de geschriften van de kerkvaders. Dat biedt een verrassende verduidelijking van geloof en mens in de tijd van Filips de Goede, maar ook vandaag.
Het boek is gestoffeerd met prachtige illustraties. De gekozen details zijn indrukwekkend, misschien hadden ze een net iets betere technische weergave verdiend, zodat de kleurenpracht van de gebroeders Van Eyck nog beter tot haar recht kon komen.
Hoe dan ook een uniek boek dat het nauwe verband tussen kunst en religie heel concreet

IN HET GEHEIM GELOVEN
Auteur: Tomáš Halík
Uitgever: Kok Boekencentrum

De biografie van en door Tomáš Halík is een levensverhaal dat zich grotendeels afspeelt in het communistisch Tsjechoslowakije en het huidige Tsjechië, maar ook aandacht besteedt aan Groot-Brittannië en Rome. Doorheen elke bladzijde schemert een flits, en doorgaans veel meer, van een diepe religieuze overtuiging, die ruimte laat voor twijfel en gemis.
Halík is een wereldwijd bekende en gewaardeerde theoloog, een meester die diepgang en eenvoud met elkaar verbindt. Dit boek is een heel mooie wegwijzer naar ander werk van zijn hand.
Het biedt een heldere en genuanceerde blik op de oude spanning tussen Oost en West en wat daarna is gebeurd. In die zin laat het ook zien hoe veranderingsprocessen in werkelijkheid functioneren.
Een gelaagd en uitermate scherpzinnig boek, bovendien uiterst prettig om te lezen.

DE WOEDE VAN EEN LIEFDEVOLLE GOD
Auteur: Brother John van Taizé 
Uitgever: Halewijn

De relatie tussen een liefdevolle God en zijn Godsvolk verklaren en onderbouwen door te vertrekken van de toorn Gods, de woede van God die in de Bijbel met rampen de foute daden en overtuigingen van zijn volk bestraft – het is niet meteen een voor de hand liggende aanpak om de zoekende mens van de 21ste eeuw dichter bij een godsgeloof te brengen.

Brother John van Taizé heeft dit ‘Bijbels raadsel ontcijferd’, zoals hij het zelf formuleert. Het boek leest als een reis doorheen de hele bijbelgeschiedenis, de culturele inbedding ervan, de interpretaties die theologen en exegeten eraan gaven. Dit boek is ook voor ongelovigen interessant, al was het maar omwille van de merkwaardige combinatie tussen woede en God. Een gelovige vindt er dan weer dimensies in voor een vernieuwd godsgeloof. Doorheen de eeuwen wordt de verhouding tussen God en de mens verschillend begrepen: ook dat is een facet van het geloof waarop het boek overtuigend ingaat.