Shortlist categorie Christelijk boek

De categorie ‘christelijk boek’ bekroont de auteur van een boek waarin de evangelische boodschap centraal staat vanuit een christelijk perspectief, toegankelijk geschreven voor een breed publiek.

Genomineerd in deze categorie:

Missievaders
Auteur: Mar Oomen
Uitgever: Atlas Contact

“In ‘Missievaders’ biedt Mar Oomen een bijzonder perspectief op een onderbelichte bladzijde uit de koloniale geschiedenis: de hoogtijdagen van de katholieke missie. In 1933 stapte de grootvader van Oomen met zijn gezin op een boot vol missionarissen en missiezusters naar Nederlands-Indië. Hij was een van de velen die eropuit gingen met de intentie de wereld te verbeteren. Vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog leverde Nederland verhoudingsgewijs de meeste missionarissen ter wereld. Behalve kerken en scholen bouwden ze ziekenhuizen en zorgden ze voor zieken en gewonden. Oomens vader, tropenarts, vloog in 1958 met vrouw en kind in een vliegtuig vol religieuzen naar Tanzania om daar hetzelfde te doen. Toen zij zich in de jaren zestig weer in Nederland vestigden, was alles anders. ‘Missie’ was een beladen begrip geworden. Oomens familiegeschiedenis vertelt het verhaal van mensen die met de beste bedoelingen de wereld in trokken maar ingehaald werden door de geschiedenis.”

Alle dingen nieuw
Auteur: Erik Borgmans
Uitgever: VBK België

“… Alle dingen nieuw is een karakterisering van de christelijke traditie. Het duidt het wezen aan van de God die deze traditie ter sprake brengt. Het omschrijft het optreden van Jezus die van deze God het levende Woord is. Het is een karakteristiek voor de Geest die mensen inspireert in zijn spoor te gaan. Een theologie die deze God werkelijk ter sprake weet te brengen, laat alle dingen steeds nieuw zien.
Ik geloof dus dat het kan: schaamteloos en zonder terughoudendheid theologisch spreken en denken, en zo precies de eigen tijd en de eigen situatie in het hart treffen. God is in zijn liefde altijd al bij deze situatie, of we ons dit nu realiseren of niet.
Converseren, debatteren en bij tijden strijden om wat waar, goed en echt is staat in ‘Alle dingen nieuw’ centraal…”

Welkom in Rome
Auteur: Emmanuel Van Lierde
Uitgever: Halewijn

“ Kruispunt van de Wereldkerk.
De auteur van dit boek mocht al vele Romereizen maken en doet dat sinds 2014 als vaticanist voor het christelijke opinieweekblad Tertio . Gaandeweg ontdekte hij een ander Rome en werden die reizen ‘retraites’, momenten van geloofsverdieping, omdat achter de stenen van monumenten, paleizen en kerken begeesterde en begeesterende mensen schuilen. Of het nu gesprekken waren met behouds- of hervormingsgezinde clerici, religieuzen, academici of actieve gelovigen, altijd gaven ze blijk van een oprechte overtuiging en een authentiek geloof. Dit boek steunt op interviews, analyses, impressies en duidingen die de auteur de voorbije vijf jaren schreef voor Tertio en voorziet ze van extra commentaar. Zo krijgt u een uitzonderlijk gevarieerd beeld van het reilen en zeilen in het Vaticaan, het kruispunt van de wereldkerk.”