De Prijs Spirituele en Christelijke boek 2021

Een jaarlijkse prijs

Medianetwerk Plus – de uitgeversorganisatie voor waardengedreven pers – organiseert jaarlijks de Prijs voor het Christelijke en Spirituele Boek om toonaangevende boeken in dit bijzondere genre voor het grote publiek op de voorgrond te brengen. De Prijs is een ondersteuning voor auteurs en uitgevers van boeken over zingeving.
De auteurs ontvangen een beeldend werk van een Vlaamse kunstenaar.

Christelijk en spiritueel:

Medianetwerk Plus kiest bewust voor het uitreiken van twee prijzen:

Bekijk hier de shortlist met de genomineerde werken voor het christelijke boek: thema’s die wortelen in de christelijke godsdiensten.
Bekijk hier de shortlist met de genomineerde werken voor het spirituele boek: alle niet-christelijk-religieuze bronnen van zingeving.

Gids voor de lezer

De ingediende boeken worden beoordeeld door een gezagsvolle, onafhankelijke jury die de lezer gidst bij de keuze in het aanbod. De Jury heeft voor beide categorieën een shortlist van telkens 3 boeken samengesteld. Uit deze shortlist kiest de jury een winnaar in elke categorie en uit beide shortlists samen kan het publiek één boek kiezen voor de publieksprijs.

De jury Prijs voor het religieuze en spirituele boek 2021

Voorzitter:
Professor Rik Torfs, KU Leuven
Ondervoorzitter:
Mieke Van Hecke, eredirecteur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen


Leden :
Professor Dirk De Wachter, psychiater
Rik Van Cauwelaert, journalist-columnist
Professor Wim Vandewiele (niet op de foto), godsdienstsocioloog
Peter Malfliet: woordvoerder bisdom Gent
Professor Yvonne Denier, ethica

Secretaris van de jury:
Jan Boulogne, secretaris MedianetwerkPlus

Publieksprijs

Op deze site kan u deelnemen door uw stem uit te brengen voor de Publieksprijs. Uit de shortlist van tweemaal drie boeken die de jury heeft samengesteld, kan u als lezer uw favoriete boek aanduiden. Het meest succesvolle boek krijgt een eigen prijs.
Elke deelnemer aan de publieksprijs kan maar één stem uitbrengen. De gegevens van de deelnemers aan de publieksprijs worden na afloop verwijderd uit de bestanden van Medianetwerk Plus.

2021: een recordaantal ingezonden boeken, fictie en non-fictie

14 uitgevers uit Vlaanderen en Nederland hebben samen 61 titels ingediend. Al deze boeken zijn verschenen in 2020-2021 op de Belgische markt.
Hier kan u de volledige lijst van de deelnemers raadplegen

Meer info:
Medianetwerk Plus:
info@medianetwerkplus.be, www.medianetwerkplus.be