Doelstelling

Een bijzonder marktsegment aanmoedigen en ondersteunen

Met de prijs voor het Spirituele en Religieuze Boek bekroont Medianetwerk Plus, de beroepsorganisatie van de uitgevers van waardengedreven periodieke pers, elk jaar toonaangevende boeken over religie en spiritualiteit. De organisatie wil de uitgevers en de auteurs in dit marktsegment kwalitatief en commercieel ondersteunen. De prijs wil bovendien, dankzij de beoordeling door een gezagsvolle, onafhankelijke jury, een wegwijzer zijn voor de lezer in zijn zoektocht naar inzicht, inspiratie, en zingeving.

Ook de potentiële lezers worden betrokken. Via een onlinestemming kunnen lezers een publieksprijs toekennen uit vijf nominaties per categorie, geselecteerd door de jury.

Religieus en Spiritueel

De prijs onderscheidt duidelijk het religieuze en het spirituele boek via volgende definities:

‘Religieuze boek’

Het religieuze boek heeft uitdrukkelijk een religieuze inhoud en kan betrekking hebben op alle in België erkende godsdiensten. Het religieuze boek verduidelijkt de inhoud, de betekenis en de waarde van religie in de hedendaagse context van de lezer. Het laat de lezer toe inzicht, voeling, oefening, kennis te vinden over religie en religieuze thema’s of inspirerende religieuze figuren. De inhoud is kwalitatief hoogstaand, de toegankelijkheid ruim.

‘Spirituele boek’

Het spirituele boek behandelt thema’s die de lezer in contact brengt met spirituele visies, contexten, praktijken, theoretici en praktijkmensen over zingeving. Het spirituele boek verduidelijkt de inhoud, de betekenis en de waarde van spiritualiteit in de hedendaagse context van de lezer. De benedengrens die we niet overschrijden is esoterie, oppervlakkige trends, modieuze trucs. De doelstelling is boeken te bekronen die hoogstaande zoektochten zijn naar zingeving van het leven. De inhoud is kwalitatief hoogstaand, de toegankelijkheid ruim.

 

Welke boeken? Fictie en non-fictie!

  • De boeken zijn voor het eerst gepubliceerd tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018
  • Zowel non-fictie als fictieboeken komen in aanmerking
  • Vertalingen van buitenlandse auteurs zijn toegelaten
  • Tijdschriften en brochures komen niet in aanmerking
  • Boeken met bijdragen van diverse auteurs komen in aanmerking voor zover er een duidelijke eenheid is in concept en uitwerking