De Prijs Spirituele en Religieuze boek 2019

Goede boeken over religie en spiritualiteit aanmoedigen en ondersteunen

Met de prijs voor het Spirituele en Religieuze Boek bekroont Medianetwerk Plus, de beroepsvereniging van de uitgevers van waardengedreven periodieke pers en boeken, elk jaar toonaangevende boeken over religie en spiritualiteit. De organisatie wil de uitgevers en de auteurs in dit marktsegment kwalitatief steunen en hen promotie aanbieden.

Een gezagvolle, onafhankelijke jury biedt de lezers een degelijke wegwijzer. De lezers op hun beurt kunnen op basis van een shortlist via een onlinestemming de Publieksprijs toekennen.

Religieus en Spiritueel:
Boeken over zingeving en het christelijke boek

Categorie Zingeving:

De prijs voor het boek over zingeving is bedoeld voor een boek waarin de spirituele dimensie van het leven impliciet of expliciet, maar wel nadrukkelijk aan bod komt. Daarbij komen alle religieuze en spirituele tradities in de ruime zin in aanmerking. Fictie en non-fictie, Nederlandstalige en vertaalde werken kunnen worden bekroond. De prijs wil zingeving in de moderne samenleving onder de aandacht brengen en bevorderen

Categorie Christelijke boek:

De prijs voor het christelijke boek gaat naar een boek dat direct aansluit bij christelijk geloof of christelijke traditie, niet enkel de katholieke maar alle christelijke godsdiensten.  Het kan daarbij zowel om fictie als non-fictie gaan, zowel om een oorspronkelijk in het Nederlands geschreven als om een vertaald werk. De prijs benadrukt het belang om dit soort boeken ook vandaag in ons taalgebied uit te geven, te verspreiden en te lezen.

Welke boeken kunnen deelnemen?

  • De boeken zijn voor het eerst gepubliceerd tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019
  • Nederlandstalige boeken, fictie en non-fictie
  • Oorspronkelijk Nederlandstalig of vertaald
  • Boeken met bijdragen van diverse auteurs komen in aanmerking voor zover er een duidelijke eenheid is qua inhoud en uitwerking

Hoe deelnemen?

Uitgevers en auteurs kunnen boeken inzenden.

De boeken moeten in 9 exemplaren  aan Medianetwerk Plus, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel worden bezorgd uiterlijk 17 juni 2019. Voor elke ingediende titel wordt 50 € gestort op rekening BE23 7364 0223 2691 van Medianetwerk Plus met vermelding ‘R&Sboek’.

Uitreiking

De prijs wordt uitgereikt op een publieksevent tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen.
De winnende auteur ontvangt een kunstwerk van een Vlaamse kunstenaar.
De uitgevers van de winnende en genomineerde titels worden ondersteund door de organisator met bijdragen in de media en promotiemateriaal voor de boekhandels.

Medianetwerk Plus  organiseert de Prijs voor het Religieuze en Spirituele Boek jaarlijks om toonaangevende boeken in dit bijzondere genre voor het grote publiek op de voorgrond te brengen.

De jury 2019

Voorzitter:
Prof. Rik Torfs, Kerkjurist, KU Leuven
Ondervoorzitter:
Mieke Van Hecke, eredirecteur-generaal KOV

Leden :
Professor Dirk De Wachter,
journalist-columnist Rik Van Cauwelaert,
Professor Wim Vandewiele,
Peter Malfliet: woordvoerder bisdom Gent,
Yvonne Denier, filosoof-ethicus.

Secretaris van de jury:
Jan Boulogne

Meer info:
Medianetwerk Plus:
info@medianetwerkplus.be, www.medianetwerkplus.be