Alles over de prijs 2017

Hoe deelnemen?

Zowel uitgevers als auteurs kunnen boeken insturen. De uiterlijke datum voor het insturen van boeken: 9 juni 2017 aan het secretariaat van Medianetwerk Plus, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. Voor elke ingediende titel wordt 50 € gestort op rekening BE23 7364 0233 2691 van Medianetwerk Plus met de vermelding Prijs Religieus en Spiritueel boek.

De uitgever kan bij de inzending bepalen welk(e) boek(en) tot de categorie religieus dan wel spiritueel boek behoren.

Download hier het inschrijvingsformulier
Download hier het reglement

Samenstelling van de
onafhankelijke jury

Voorzitter:
Rik Torfs, KU Leuven
Ondervoorzitter:
Mieke Van Hecke, eredirecteur-generaal

Leden :
Liesbeth Pulinckx: doctoranda Faculteit Theologie KU Leuven
Dirk De Wachter: professor KU Leuven, psychiater, auteur
Peter Malfliet: woordvoerder bisdom Gent, verantwoordelijk jeugd en gezinspastoraal
Rik Van Cauwelaert: journalist-columnist
Wim Vandewiele: coördinator communicatie en fondsenwerving Pax Christi
Jan Boulogne: algemeen adviseur UNIZO, secretaris Medianetwerk Plus

Secretaris van de jury:
Ronny Lannoo

Uitreiking op
publieksevent

De prijs wordt uitgereikt op een publieksevent in de tweede helft van oktober 2017. De prijs bestaat uit een kunstwerk van een Vlaams kunstenaar. De genomineerde titels en de winnaars ondersteunen wij in de media en met promotiemateriaal voor de boekhandel.

Meer informatie?

We zijn graag bereid verdere informatie te geven

info@medianetwerkplus.be
www.medianetwerkplus.be

Jan Boulogne,
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
0478 33 04 60