De Prijs Spirituele en Religieuze boek 2019

Een jaarlijkse prijs

Medianetwerk Plus organiseert jaarlijks de Prijs voor het Religieuze en Spirituele Boek om toonaangevende boeken in dit bijzondere genre voor het grote publiek op de voorgrond te brengen. De Prijs is een ondersteuning voor auteurs en uitgevers van boeken over zingeving.
De auteurs ontvangen een beeldend werk van een Vlaamse kunstenaar.
De winnaars worden bekendgemaakt op 6 november 2019, op de Boekenbeurs in Antwerpen.

Christelijk en spiritueel:

Medianetwerk Plus bekroont twee werken, uit twee categorieën:

Het christelijke boek: thema’s die wortelen in de christelijke godsdiensten.
Het spirituele boek: alle niet-christelijk-religieuze bronnen van zingeving.

Gids voor de lezer

De ingediende boeken worden beoordeeld door een gezagsvolle, onafhankelijke jury die de lezer gidst bij de keuze in het aanbod. De Jury heeft voor beide categorieën een shortlist van telkens 3 boeken samengesteld. Uit deze shortlist kiest de jury een winnaar in elke categorie en uit beide shortlists samen kan het publiek één boek kiezen voor de publieksprijs.

De jury Prijs voor het religieuze en spirituele boek 2019

Voorzitter:
Prof. Rik Torfs, Kerkjurist, KU Leuven
Ondervoorzitter:
Mieke Van Hecke, eredirecteur-generaal KOV


Leden :
Professor Dirk De Wachter,
journalist-columnist Rik Van Cauwelaert,
Professor Wim Vandewiele (niet op de foto),
Peter Malfliet: woordvoerder bisdom Gent,
Yvonne Denier, filosoof-ethicus.

Secretaris van de jury:
Jan Boulogne

Shortlists 2019

De jury nomineerde twee maal drie boeken.

Uit deze twee shortlists kiezen zij de uiteindelijke winnaars en u, de geïnteresseerde lezer,  kan nu reeds uw voorkeurboek voor de Publieksprijs aanduiden.

De categorie ‘christelijk boek’ bekroont de auteur van een boek waarin de evangelische boodschap centraal staat vanuit een christelijk perspectief, toegankelijk geschreven voor een breed publiek.

Genomineerd in deze categorie:

Rituelen
Auteur: Herman De Dijn
Uitgever: Polis

Het grote boek over verwondering. Mensen zijn eigenlijk vooral rituele wezens. Ze proberen zich, via rituelen en symbolen, te verhouden tot de wonderen die het leven werkelijk zin geven. De niet-aflatende interesse in rituelen en spiritualiteit, ook in onze postmoderne tijd, toont de blijvende aanwezigheid van het verlangen naar betovering. Tegelijk lijkt er iets fundamenteel veranderd. Religieus geïnspireerde rituelen en vormen van spiritueel weten worden vandaag beschouwd als instrumenten die je naar goeddunken kunt gebruiken. Kunnen het wonder en de verwondering in die context wel overeind blijven?
In dit erudiete en verrassende boek laat Herman De Dijn alle grote thema’s de revue passeren: verwondering en wetenschap; rituelen en symbolen; vrijheid, gezag en traditie; religie en spiritualiteit in een postmoderne wereld.

Onbeminde gelovigen
Auteur: Guido Vanheeswijck
Uitgever: Polis

Islamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen ongevaarlijk en zelfs gezellig, tenminste als ze niet meer echt gelovig zijn. Geen wonder dat niemand christenen nog aanspreekt met ‘beminde gelovigen’. Ze worden niet bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden. Onbeminde gelovigen legt uit hoe, wanneer en waarom gelovige christenen in Vlaanderen en Nederland ‘onbemind’ werden en wat daarvan de (politieke) gevolgen zijn. Maar in de epiloog duikt de oude aanspreking ‘beminde gelovigen’ weer op. Als uitnodiging om opnieuw over de grote vragen na te denken en te spreken, en lezers ervan te overtuigen dat het niet fout is om dat juist nu weer vanuit een religieus perspectief te doen.

Als God renoveert
Auteur: James Malon
Uitgever: Halewijn

Dit is een boek dat kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit eerder was er zo’n urgentie voor de Kerk om na te denken over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw. Dit boek is eerst verschenen in het Engels en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld. Het aanboren van een missionair elan dat verder gaat dan het in stand houden van de pastoraal zoals we die kennen, is het belangrijkste thema in het boek.

Father James Mallon is bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada. Father James heeft het Divine Renovation pastoraat ontwikkeld, een methode voor opbouw van een levendige missionaire kerkgemeenschap.


De categorie ‘spiritueel boek’ bekroont de auteur van een boek waarin op een toegankelijke wijze voor een breed publiek wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.

 Genomineerd in deze categorie:

Het Vloekhout
Auteur: Johan De Boose
Uitgever: De Bezige Bij

Een stuk hout, afkomstig van een boom in Palestina, wordt gebruikt voor de kruisiging van de profeet Jesjoea. Het hout blijkt over magische krachten te beschikken: het kan praten, en het wekt een bijzondere lust op bij wie het aanraakt. Wanneer een toneelmeester die op zoek is naar een stut voor zijn decor het hout meeneemt, is dit het begin van een spectaculaire reis. Het stuk hout komt terecht bij de Romeinse keizer, orthodoxe monniken, de Russische tsaar, mohammedaanse geleerden, uitvinders, de paus, fascisten, communisten, schilders, wetenschappers en terroristen. Het maakt onderweg kennis met beroemde teennagels, lijkwaden en voorhuiden. De reis duurt meer dan tweeduizend jaar.
Johan de Boose neemt, via het hout als ooggetuige, de lezer mee langs de markantste gebeurtenissen van de Europese geschiedenis. Dat het hout bij alles zo zijn bedenkingen heeft, zorgt voor een aangenaam ironische toets

Vindeling
Auteur: Vonne van der Meer 
Uitgever: Atlas Contact

Vonne van der Meers nieuwe roman ‘Vindeling’ begint in Boedapest in 1956. Jutka Horvath vlucht tijdens de chaotische dagen van de Hongaarse opstand samen met haar moeder via Oostenrijk naar Amsterdam. Haar leven begint met verlies: van haar familie, haar taal, haar vader. Door de toevallige vondst – in haar nieuwe vaderland – van een handtas raakt Jutka in de ban van het vinden. Wat ze vindt brengt ze terug, maar zelf blijft ze zoek. Vonne van der Meer bouwde met 13 romans, verhalenbundels, novellen en toneel een indrukwekkend oeuvre. Door haar lichte toon, juist waar het om grote kwesties gaat, is zij een onverwisselbare stem in de Nederlandse literatuur.

Bekentenissen van een afvallige atheïst
Auteur: Dennis Vanden Auweele
Uitgever: Polis

Veel mensen begrijpen helemaal niet meer hoe en waarom je gelovig kunt zijn. Het is de moeite waard om die vragen ernstig te nemen. Dennis Vanden Auweele, jong, filosoof en katholiek, legt in Bekentenissen van een afvallige atheïst uit hoe geloof en ongeloof vandaag werken. Er is meer dan ooit sprake van een koppige zelfverzekerdheid, zowel bij gelovigen als bij atheïsten. Vanden Auweele plaatst zich in geen van beide kampen. Hier is veeleer een afvallige atheïst aan het woord, iemand voor wie er geen vaste grond is. Af en toe filosofisch hoogdravend, maar ook confronterend praktisch. Bouwend op zowel hedendaagse als klassieke denkers. De les is dubbel: schommel tussen passionele verbintenis en sceptische twijfel.

Publieksprijs

Op deze site kan u deelnemen aan de Publieksprijs. Uit de shortlist van tweemaal drie boeken die de jury heeft samengesteld, kan u als lezer uw favoriete boek aanduiden. Het meest succesvolle boek krijgt een extra waardering. Elke deelnemer aan de publieksprijs kan maar één stem uitbrengen. De gegevens van de deelnemers aan de publieksprijs worden na afloop verwijderd uit de bestanden van Medianetwerk Plus.

2019: 36 boeken, fictie en non-fictie

11 uitgevers hebben samen 36 boeken ingediend. Al deze boeken verschenen in 2018-2019 op de Belgische markt.
Hier kan u de volledige lijst van de deelnemers raadplegen

Meer info:
Medianetwerk Plus:
info@medianetwerkplus.be, www.medianetwerkplus.be